ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงคู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220337
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  220337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงคู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดงคู้
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0872112019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ส.ค. 2511
อีเมล์ :
  bandongku.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11:10:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงคู้


นางสาวนุชนาฏ โกดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน