ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220338
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  220338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจ็ดหาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongjadhab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเจ็ดหาบ
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0892729196
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0545
อีเมล์ :
  rapapa07@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:55:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ


นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน