ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220339
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  220339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHOKWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพธิ์ขวัญ
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  pokhun-2500@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:34:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน