ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220340
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  220340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมรักขิตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthammarakkhitaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตาขีด
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056217897
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  watthammaruk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:48:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม


นายพัลลภ สุ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน