ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220341
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  220341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 59
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตาสังข์เหนือ
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5623-4911
โทรสาร :
  056234911
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  thairath_59@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:27:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)


นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน