ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220342
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  220342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังขสุทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangkhasutthawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดใหม่ไทยจีน
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056009270
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:28:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน