ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220344
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  220344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวัง
ตำบล :
  ตาสัง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  kanlaya.thong2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:48:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน