ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220345
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  220345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเนินตะโก
ตำบล :
  ตาสัง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5639-0079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  watbanphai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 12:23:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน