ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่านช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220347
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  220347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดด่านช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Danchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านด่านช้าง
ตำบล :
  ด่านช้าง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056-371945
โทรสาร :
  852730461
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  nsw_055@nsw2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10:13:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดด่านช้าง


นายอำพล องอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน