ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220348
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  220348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งท่าเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungtasao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งท่าเสา
ตำบล :
  ด่านช้าง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0817404421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  ์Nsw_055@nsw2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:57:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน