ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220349
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  220349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwongkhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวงฆ้อง
ตำบล :
  ด่านช้าง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0819711730
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:14:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)


นายวิมลชัย ฉัตรรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน