ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220351
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  220351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองปลาไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadnongpralai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองปลาไหล
ตำบล :
  ด่านช้าง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056-871078
โทรสาร :
  056-87107
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  panda.nui@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:41:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล


นางสาวสุภาพ ศิริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน