ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220354
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  220354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจริญผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watcharoenphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเจริญผล
ตำบล :
  เจริญผล
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5627-9364
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  watcharoenphonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบรรพต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจริญผล


นางกนกรัตน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน