ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220355
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  220355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวิวิตตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwiwittaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางตาหงายใต้
ตำบล :
  บางตาหงาย
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0925296336
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/062483
อีเมล์ :
  wiwittaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตาหงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม


นายคนึง สังข์ขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิวิตตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน