ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220356
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  220356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมงคลสถิตย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmongkolsatit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางตาหงายเหนือ
ตำบล :
  บางตาหงาย
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056279365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  Smile55_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตาหงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:24:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์


นายสายชล ทิพรังศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน