ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220357
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  220357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbuangraht
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบึงราษฎร์
ตำบล :
  บางตาหงาย
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5627-9424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2494
อีเมล์ :
  Surlai2001@obecmail.obec.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตาหงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:36:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์


นางกัลยา ทองนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน