ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมาบมะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220358
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  220358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมาบมะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmabmakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมาบมะขาม
ตำบล :
  เจริญผล
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-56873118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  mabmakham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญผล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:17:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมาบมะขาม


นายฉัตรชัย เกตุนวม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบมะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน