ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรัทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220359
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  220359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรัทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sattaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  เจริญผล
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5624-4112
โทรสาร :
  056244112
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2492
อีเมล์ :
  sattaram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญผล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:28:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรัทธารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน