ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220360
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  220360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongtham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองคต
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-8383
โทรสาร :
  0-5628-8383
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มีนาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2561 เวลา 07:54:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองธรรม


นายสมเกียรติ บุญเจด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน