ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220361
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  220361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมจริยาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTAMAJARYAWAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-8208
โทรสาร :
  056288466
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wt_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:11:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส


นางษมาวดี สังข์เปีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน