ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220362
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  220362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanklongkian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองเคียน
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  084-8159158
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  klongkeanck@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:57:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)


นายไชยรัตน์ พันธ์มา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน