ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220363
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  220363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเสือ
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056390062
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:42:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเสือ


นางมณฑา วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน