ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220365
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  220365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmairatburana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-8209
โทรสาร :
  056288209
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  banmairatburana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)


นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน