ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220366
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  220366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านพลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanplung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพลัง
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0812835996
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  watbanplung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านพลัง


นายสมพงษ์ บุญงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน