ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220368
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  220368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองกรด
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-8210
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2483
อีเมล์ :
  phisnuwat7717@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บรรพตบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกรด


นายพิษณุวัชร์ พรพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน