ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220369
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  220369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  ด่านช้าง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:07:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า


นายอดิเรก ธิการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน