ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220370
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  220370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกกว้าง
ตำบล :
  หนองตางู
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0932300786
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/07/2501
อีเมล์ :
  Khodchamon511@gmail.cdom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตางู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 09:36:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกว้างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน