ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตางู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220372
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  220372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตางู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongtangu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองตางู
ตำบล :
  หนองตางู
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056871791-2
โทรสาร :
  056871792
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/05/2483
อีเมล์ :
  nongtangu@ntng.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตางู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:41:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตางู


นายสุชาติ เอกปัชชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน