ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองมะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220373
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  220373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองมะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGMAKAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองมะขาม
ตำบล :
  บึงปลาทู
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  093-2649333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3มิถุนายน2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงปลาทู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 17:23:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองมะขาม


นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน