ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220375
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  220375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratrumsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี
ตำบล :
  บึงปลาทู
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056-871305
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  Ratrumsamakkee_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงปลาทู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17:28:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี


นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน