ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220379
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  220379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย่านมัทรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyanmatsee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านย่านมัทรี
ตำบล :
  ย่านมัทรี
อำเภอ :
  พยุหะคีรี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60130
โทรศัพท์ :
  0-5627-8252
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ย. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พยุหะคีรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านมัทรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:13:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย่านมัทรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านมัทรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน