ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220391
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  220391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองบางเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhlongbangduea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางดื่อ
ตำบล :
  น้ำทรง
อำเภอ :
  พยุหะคีรี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60130
โทรศัพท์ :
  0-5620-5246
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  kbd_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พยุหะคีรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำทรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ


นายณัฐจักร แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน