ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220406
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  220406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านม่วงหัก
ตำบล :
  ม่วงหัก
อำเภอ :
  พยุหะคีรี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60130
โทรศัพท์ :
  0-5626-7064
โทรสาร :
  056267064
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2867
อีเมล์ :
  watbanbon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พยุหะภาคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านบน


นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน