ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220414
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  220414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrabua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสระบัว
ตำบล :
  นิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอ :
  พยุหะคีรี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60130
โทรศัพท์ :
  0-5620-4110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2493
อีเมล์ :
  pk_7493@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมเขาบ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:05:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระบัว


นายธีระธร อรัญมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน