ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220463
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  220463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิกรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongjikree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองจิกรี
ตำบล :
  สร้อยละคร
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5688-6060
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  Suda014@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้อยละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:08:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกรี


นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน