ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220464
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  220464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat sakaeo school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองโขมง
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5627-1491
โทรสาร :
  0-5627-1491
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15092488
อีเมล์ :
  nichapa-ko@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระแก้ว


นางสาวณิชาภา กรวิภาญาณิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน