ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220465
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  220465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tairajoppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหน้าเขา
ตำบล :
  มาบแก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5639-0004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  triraj.u@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 19:11:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์


นายอุดม มิภัยทูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน