ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220467
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  220467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanjaokaitor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ตำบล :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5636-5248
โทรสาร :
  056-365246
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ส.ค.2497
อีเมล์ :
  sanjaokaitor2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:46:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ


นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน