ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองสาลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220469
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  220469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองสาลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongsalee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองสาลี
ตำบล :
  ลาดยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5636-1097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:07:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองสาลี


นางสมบัติ ตระกูลมาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสาลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน