ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220470
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  220470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban tung mae num noi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ตำบล :
  ลาดยาว
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตรลาดยาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ึ7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:20:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย


นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน