ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220473
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  220473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthatako
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าตะโก
ตำบล :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056888231
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  ppookk583@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 13:03:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าตะโก


นายศักดิ์ชาย นาคลออ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน