ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220474
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  220474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphosri Samakkee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไร่ปากน้ำโพ
ตำบล :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  banphosri_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมารักษ์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลเจ้าไก่ต่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:25:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี


นายลิขิต การะภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน