ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220475
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  220475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5638-5395
โทรสาร :
  0-5638-5395
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ธันวาคม 2459
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:37:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านไร่


นางวรรณพร ไสยาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน