ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220476
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  220476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดเนินม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonwatnernmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเนินม่วง
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5627-7178
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/12/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 17:16:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง


นางสาวกฤษณา บูระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน