ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220477
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  220477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsuanluangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสวนหลวง
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056-000-667
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  watsuanluang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนหลวง


นางสาวกานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน