ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220478
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  220478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแฟบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongfab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองแฟบ
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0815965671
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2505
อีเมล์ :
  tukkykk2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ


นางวรรณรัตน์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน