ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220479
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  220479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทรทองสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Saithong Samakkhi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านไทรทอง
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  cockajeep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่ เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:02:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี


นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน