ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันทราราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220481
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  220481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จันทราราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jantrarad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนเพิ่ม
ตำบล :
  เนินขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056396549
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มกราคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 13:35:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจันทราราษฎร์


นางอัญชลี ศรีพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน