ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220482
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  220482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองไร่
ตำบล :
  เนินขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-56277-174
โทรสาร :
  056277174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  nr_school999@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:37:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไร่


นายวิเชียร นิยมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน