ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆวิถี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220483
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  220483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังฆวิถี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsangkhavithee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองสังข์
ตำบล :
  เนินขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ลาดยาว
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5620-8091
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่เนินเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:14:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังฆวิถี


นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆวิถี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน